Daca nu sunteti redirectionat automat in 2 secunde, apasati linkul urmator pentru a face acest lucru manual catre noul site. Afaceri europene

 

 

 

PORTALUL UNIUNII EUROPENE

http://europa.eu/

 

 

INSTITUTII EUROPENE

Parlamentul European - http://www.europarl.europa.eu/

Consiliul Uniunii Europene - http://www.consilium.europa.eu

Comisia Europene - http://ec.europa.eu

Consiliul European - http://www.european-council.europa.eu

Curtea de Justitie a Uniunii Europene - http://curia.europa.eu

Curtea Europeana de Conturi - http://eca.europa.eu

Banca Centrala Europeana - http://www.ecb.europa.eu

Ombudsmanul European - http://www.ombudsman.europa.eu

Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor -http://www.edps.europa.eu

 

 

FONDURI EUROPENE

PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020

 

Poza POAD bun

 

 

POAD - Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2017/2018

Estimare număr beneficiari 2017/2018 și coordonate de livrare

 

 

 

PNDR - PROGRAMUL NAÈšIONAL DE DEZVOLTARE RURALÄ‚

_______________________________________________________

 

 

 

 

ABSORBTIA FONDURILOR EUROPENE DE CATRE AUTORITATI

SI INSTITUTII PUBLICE IN JUDETUL SATU MARE

 

SINTEZA PROIECTELOR IMPLEMENTATE DE UAT,

AFERENTE PERIOADEI DE PROGRAMARE 2007-2013, cu finalizare 2016 (inclusiv fazare/tranzitie)

 

 


 

2007-2013  AUTORITATI DE MANAGEMENT/ORGANISME INTERMEDIARE pentru regiunea NORD-VEST

  • POR - PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
  • POSDRU - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
  • POSCCE - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE
  • POS MEDIU - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU
  • POS TRANSPORT - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL TRANSPORT
  • PODCA - PROGRAMUL OPERATIONAL DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE
  • PNDR - PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

 

 

 

 PROGRAMUL OPERAÈšIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE POAD 2014