Aviz1 - al Comisiei judetene de atribuire de denumiri

Aviz2 - al Comisiei judetene de atribuire de denumiri

Situaţia lunară aplicării Legii nr.10/2001, in judeţul Satu Mare :

februarie 2015

 

 

CONTROLUL LEGALITĂŢII

Verificarea legalităţii se realizează de către Prefect prin Serviciul juridic şi contencios administrativ, a cărui atribuţii sunt cuprinse în anexa la Ordinul prefectului nr. 439/12.10.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.

Actele a căror legalitate se  verifică de către prefect sunt:

  • Dispoziţiile emise de către primarii din comunele, oraşele şi municipiile din judeţ;
  • Hotărârile adoptate de către consiliile comunale, orăşeneşti şi municipale din judeţ,
  • Hotărârile adoptate de către Consiliul Judeţean Satu Mare

 

Situatia anuală privind controlul legalităţii actelor administrative ale UAT din judeţ

Repartizarea consilierilor juridici pe UAT

Situaţia cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată având ca obiect contenciosul administrativ şi fond funciar

Perioada 03.01.2011-30.06.2011

 

APLICAREA LEGILOR CU CARACTER REPARATORIU

Hotărârile Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole si forestiere

Situatia solutionării dosarelor conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989

Stadiul aplicării legilor fondului funciar

Ordinea de zi - sedinta din 28 februarie 2011

Tabel - fond funciar (februarie 2012)

Circulara fond funciar 04.10.2012                 Declaratie de martor

Tabelul din anexa Adresei nr. 8825-31.10.2012 - fond funciar

Tabelul din anexa Adresei nr. 8825-20.11.2012 - format doc.