VIZIUNEA NOASTRĂ


Instituţia Prefectului - reper al administraţiei sătmărene, instituţia publică cea mai modernă, eficientă şi orientată spre cetăţean.


MISIUNEA INSTITUŢIEI


Instituţia Prefectului garantează respectarea legii şi a ordinii publice în judeţul Satu Mare.

Prefectul judeţului conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului.


PRINCIPIILE ACŢIUNILOR NOASTRE

- legalitate, imparţialitate, obiectivitate

-  transparenţă şi liber acces la informatiile de interes public

-  eficienţă şi responsabilitate

- profesionalism

- orientare către cetăţean