Responsabil cu difuzarea informaţiilor publice (conform Legii 544/2001):

Gazdac Florian - consilier superior - 

                          telefon: 0261 713120

                         e-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                          Consultare acte normative la adresa http://legislatie.just.ro

 BUGET

 BILANT

 ACHIZITII PUBLICE 

                                                CONTRACTE DE ACHIZITII PUBLICE

                                                DREPTURI SALARIALE PE TIPURI BENEFICII

FORMULARE TIP -permise si inmatriculari

MODEL RĂSPUNS LA CERERE INFORMAŢIE DE INTERES  PUBLICPlanul de masuri pentru combaterea birocratiei