Daca nu sunteti redirectionat automat in 2 secunde, apasati linkul urmator pentru a face acest lucru manual catre noul site. Taxe pasapoarte
  96 lei - Paşaport temporar 
  234 lei - Paşaport electronic  minori sub 12 ani 
  258 lei – Paşaport electronic persoane cu vârsta peste 12 ani 
 
   Conform OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi  pentru modificarea şi completarea unor acte normative , pentru achitarea taxelor privind eliberarea paşapoartelor sunt posibile următoarele modalităţi de plată:

 on-line în sistem internet banking
 de la orice bancă unde persoana are cont bancar, prin virament
 în numerar la : 
-caseriile Trezoreriei Municipiului Satu Mare, P-ţa Romană nr. 3-5
-caseria Instituţiei Prefectului jud. Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr.1
 mandat poştal la orice ghişeu poştal
 
Programul caseriei Instituției Prefectului - de luni pana joi intre orele 09-15, vineri 09-13.
În ultima zi  lucrătoare din lună nu este program cu publicul (nu se încasează taxe). 
Prgramul Trezoreriei  - https://goo.gl/tfnccB

Informaţii
pentru documentele de plată:
•CUI Instituţia Prefectului jud. Satu Mare : 3897254
•Cont eliberare paşapoarte : RO16TREZ546502602X011501
•Se va trece numele şi prenumele beneficiarului, CNP-ul beneficiarului şi tipul de taxă care se achită
•suma şi tipul de documente pentru a cărui valoare se încasează plata:
  96 lei - Paşaport temporar 
  234 lei - Paşaport electronic  minori sub 12 ani 
  258 lei – Paşaport electronic persoane cu vârsta peste 12 ani 
 

Cetăţenii care fac plăţi prin internet banking vor prezenta, la momentul depunerii cererii de eliberare a paşaportului, dovada plăţii generată la momentul efectuării tranzacţiei.

       
Având în vedere că pentru confirmarea tranzacţiei efectuate prin internet banking este nevoie de mai mult de 24 de ore, pentru paşaportul simplu temporar, recomandăm cetăţenilor să utilizeze modalităţi de plată a taxelor care permit dovada plăţii la momentul depunerii cererii.