ACTE NECESARE IN CAZUL PRESCHIMBARII PERMISULUI DE CONDUCERE

-actul  de identitate  (carte de identitate,buletin de identitate  sau carte de identitate provizorie, in original si copie );

-in cazul furtului se prezinta si dovada reclamarii furtului la organele de politie in original si copie.

-permisul de conducere care trebuie  preschimbat ;
-chitanta de plata reprezentand contravaloarea permisului de conducere -68 RON - CEC;
-fisa medicala(original+copie) pentru conducatorii auto,  eliberata de catre o unitate sanitara autorizata in acest scop

-in cazul in care au survenit modificarea numelui este necesara dovada preschimbarii numelui in original+copie

Precizare :in cazul pierderii/furtului permisului de conducere, daca nu se prezinta fisa medicala , valabilitatea administrativa a duplicatului va fi pana la data valabilitatii administrative a permisului pierdut/furat.

Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor pot depune cererile prin mandatar, cu procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României, situaţie în care fişa deţinătorului va avea ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm de data recentă; 

ACTE NECESARE IN CAZUL PRESCHIMBARII PERMISULUI DE CONDUCERE (model al Uniunii Europene) motivate de schimbarea domiciliului titularului in acelasi judet -  fara eliberarea unui nou document

-actul  de identitate  (carte de identitate,buletin de identitate  sau carte de identitate provizorie, in original si copie );
 

ACTE NECESARE PRESCHIMBARII P.C. EMISE DE ALTE STATE

(1) În conformitate cu prevederile art.5 al Ordinului MAI nr. 149 din 02.10.2014, pentru preschimbarea permiselor de conducere străine, solicitanţii depun personal, la serviciul public comunitar pe a cărui rază de competenţă teritorială solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa, dosarul de preschimbare a permisului de conducere care va conţine documentele:
a) 1. permisul de conducere străin, în original şi 2 copii color, precum şi traducerea legalizată în limba română; sau
    2. documentul care atestă pierderea sau furtul şi eventual după caz traducerea legalizată în limba română
b) documentul de identitate, original şi copie;
c) dovada achitării taxei aferente preschimbării permisului de conducere (chitanţa CEC în valoare de 68 Ron).
În cazul în care se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, solicitantul va depune şi fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală autorizată din care rezultă că titularul este apt să conducă autovehicule din categoriile menţionate în permisul prezentat pentru preschimbare (original + copie).
Preschimbarea permisului de conducere poate fi efectuată numai după confirmarea autenticităţii şi a valabilităţii acestuia, pe categorii, de către autoritatea competentă a statului care l-a eliberat.
La fel se va proceda şi în situaţia permiselor furate, pierdute sau deteriorate.

 

(2) Precizari suplimentare pentru permisele de conducere emise de R.P.China , statul Israel , Republica Africa de Sud.

Solicitarea privind verificarea autenticitatii permiselor de conducere precum si verificarea valabilitatii categoriilor acestora, se efectuaza de catre titularul permisului de conducere strain care solicita preschimbarea acestuia cu un document similar romanesc.

 

a) pentru R.P. China :autenticitatea si valabilitatea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale R.P.Chineze , se certifica prin traducere legalizata de catre un notar public din R.P. Chineza. Documentele se autentifica legalizat de catre Directia Consulara a Ministerului Afacerilor Externe al R.P.Chineze si apoi supralegalizat de catre Ambasada Romaniei in China.

b) pentru statul Israel : in situatia permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale statului Israel , confirmarea autenticitatii si valabilitatii permiselor de conducere se obtine de la Ministerul Transporturilor - Serviciul de inmatriculare din Israel ,potrivit comunicarii Ambasadei Israel - Sectia Consulara , atasata in copie .

c) pentru Republica Africa de Sud : in cazul permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale Republicii Africa de Sud , confirmarea autenticitatii si valabilitatii permiselor de conducere se obtine de la biroul regional al Departamentului de Drumuri si Transporturi al Republicii Africa de Sud. O copie a comunicarii Ambasadei acestui stat la Bucuresti , inclusiv detalii bancare pentru plata taxei, este atasata prezentei.

Cererea pentru verificarea autenticitatii si valabilitatii permisului de conducere sud-african presupune:

- scrisoare semnata de catre titular pentru confirmarea valabilitatii permisului de conducere , mentionand totodata adresa unde aceasta confirmare trebuie trimisa;

- copie a actului de identitate;

- copia permisului de conducere;

- plata taxei de 72 Rand;