CONCURSURI PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE

Afisele si bibliografia pentru organizarea concursurilor de recrutare din luna iunie 2017

REZULTATUL PROBEI SCRISE CONCURS 15.06.2017

REZULTAT SELECTIE DOSARE 16.06.2017  

REZULTAT FINAL CONCURS INGRIJITOR

REZULTAT PROBA SCRISA CONSILIER DEBUTANT 20.06.2017

REZULTAT FINAL CONSILIER DEBUTANT

 

 Portalul posturilor vacante în administraţia publică din judeţul Satu Mare:  

http://posturi.gov.ro/judetul/satu-mare/

 AGENTIA NATIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI - www.anfp.gov.ro 

 

LEGISLAȚIA FUNCȚIEI PUBLICE

  • STATUTUL FUNCTIONARULUI PUBLIC - LEGEA 188/1999
  • CODUL DE CONDUITA AL FUNCTIONARILOR PUBLICI - LEGEA 7/2004
  • NORME PRIVIND ORGANIZAREA SI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI - HG 611/2008
  • MĂSURI PRIVIND ASIGURAREA TRANSPARENTEI ÎN EXERCITAREA DEMNITĂŢILOR PUBLICE, A FUNCŢIEI PUBLICE ŞI ÎN MEDIUL DE AFACERI, PREVENIREA ŞI SANCŢIONAREA CORUPŢIEI   - LEGEA 161/2003
  • NORME DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIILOR DE DISCIPLINĂ - HG 1344/2007
  • NORME DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIILOR PARITARE ŞI ÎNCHEIEREA ACORDURILOR COLECTIVE - HG833/2007

LEGISLATIA GENERALĂ

  • CODUL MUNCII - LEGEA 53/2003
  • CODUL DE CONDUITĂ AL PERSONALULUI CONTRACTUAL  - LEGEA 477/2004